سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قرص ریتالین

قرص ریتالین یکی از انواع داروی محرک است که به طور مستقیم بر سیستم عصبی تأثیر می‌گذارد. به طور معمول ریتالین برای درمان پیش فعالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما امروزه مصرف خودسرانه این دارو به شدت افزایش یافته است. سن مصرف ریتالین پایین آمده است به طوری که حتی دانش آموزان نیز برای بیدار ماندن در شب های امتحان، اقدام به مصرف دارو می‌کنند. ریتالین با عوارض جانبی بسیار زیادی همراه است که مهم ترین آن وابستگی و اعتیاد به آن است. قبل از مصرف هر دارویی بهتر است با عوارض و موارد منع آن به طور کامل آشنا باشید. در ادامه مقاله به بررسی کامل داروی ریتالین می‌پردازیم. برای اطلاع بیشتر در زمینه دارو و درمان کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه قرص ریتالین می‌توانید با مرکز مشاوره روانشناسی کانون مشاوران و با شماره 02122016024 تماس بگیرید. 

منبع: قرص ریتالین

ادامه مطلب...

قرص ریتالین

قرص ریتالین یکی از انواع داروی محرک است که به طور مستقیم بر سیستم عصبی تأثیر می‌گذارد. به طور معمول ریتالین برای درمان پیش فعالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما امروزه مصرف خودسرانه این دارو به شدت افزایش یافته است. سن مصرف ریتالین پایین آمده است به طوری که حتی دانش آموزان نیز برای بیدار ماندن در شب های امتحان، اقدام به مصرف دارو می‌کنند. ریتالین با عوارض جانبی بسیار زیادی همراه است که مهم ترین آن وابستگی و اعتیاد به آن است. قبل از مصرف هر دارویی بهتر است با عوارض و موارد منع آن به طور کامل آشنا باشید. در ادامه مقاله به بررسی کامل داروی ریتالین می‌پردازیم. برای اطلاع بیشتر در زمینه دارو و درمان کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه قرص ریتالین می‌توانید با مرکز مشاوره روانشناسی کانون مشاوران و با شماره 02122016024 تماس بگیرید. 

منبع: قرص ریتالین

ادامه مطلب...

قرص ریتالین

قرص ریتالین یکی از انواع داروی محرک است که به طور مستقیم بر سیستم عصبی تأثیر می‌گذارد. به طور معمول ریتالین برای درمان پیش فعالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اما امروزه مصرف خودسرانه این دارو به شدت افزایش یافته است. سن مصرف ریتالین پایین آمده است به طوری که حتی دانش آموزان نیز برای بیدار ماندن در شب های امتحان، اقدام به مصرف دارو می‌کنند. ریتالین با عوارض جانبی بسیار زیادی همراه است که مهم ترین آن وابستگی و اعتیاد به آن است. قبل از مصرف هر دارویی بهتر است با عوارض و موارد منع آن به طور کامل آشنا باشید. در ادامه مقاله به بررسی کامل داروی ریتالین می‌پردازیم. برای اطلاع بیشتر در زمینه دارو و درمان کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه قرص ریتالین می‌توانید با مرکز مشاوره روانشناسی کانون مشاوران و با شماره 02122016024 تماس بگیرید. 

منبع: قرص ریتالین

ادامه مطلب...