سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کنترل عصبانیت

کنترل عصبانیت یا همان مدیریت خشم یکی از مهارت‌های بسیار مهم در زندگی است که نه تنها روابط بین فردی را از گزند آسیب‌ها و گسست‌ها در امان نگه می‌دارد بلکه احساس آرامش درونی فرد را نیز ارتقا می‌دهد. چراکه عصبانیت یکی از قدرتمندترین هیجان‌های بشری است که در صورت عدم مدیریت می‌تواند پیامدهای مخربی برای خود فرد و اطرافیان او به بار بیاورد. در واقع اگر شما نتوانید عصبانیت خود را مدیریت کنید، این هیجان کنترل زندگی‌تان را به دست خواهد گرفت. با آگاهی از روش‌های کنترل عصبانیت می‌توانید این هیجان مخرب را تحت کنترل خود دربیاروید. 

منبع: کنترل عصبانیت

شماره مرکز مشاوره

ادامه مطلب...