سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کمپ ترک اعتیاد

مراجعه به کمپ ترک اعتیاد یکی از روش‌هایی است که افراد برای درمان اعتیاد خود انتخاب می‌کنند. در این مراکز با توجه به نوع اعتیاد و شرایط فرد مصرف کننده، روش‌های درمانی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که این مراکز دارای مجوز بوده و از افرادی متخصص و محیطی مناسب بهره ببرند، بیشترین اثر بخشی را خواهند داشت اما افراد معتاد به دلیل آگاهی از عدم دسترسی به مواد مخدر و یا ترس از علنی شدن اعتیادشان، از رفتن به کمپ ترک اعتیاد خودداری می‌کنند. مهم این است که اطرافیان شرایط را درک کرده و با بهره بردن از کمک روانشناس فرد را به کمپ منتقل کنند و به بهبود و درمان او کمک نمایند. همچنین خواندن مقاله رفتار با فرد معتاد می‌تواند به رفتار مناسب شما کمک بیشتری کند.

منبع: کمپ ترک اعتیاد

شماره مرکز مشاوره

ادامه مطلب...