سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عقده ادیپ چیست

زیگموند فروید نخستین روانشناسی است که در ارتباط با مسائل جنسی و تمایلات انسان در زندگی، صحبت کرده است. اصطلاح عقده ادیپ که نخستین بار توسط او به کار گرفته شد، به عنوان سمبول زنای با محارم در نظر گرفته می‌شود. بر اساس نظریه فروید، همه پسران در یک دوره سنی، نسبت به مادرشان علاقه نشان می‌دهند و تمایل دارند که به‌جای پدرشان، مادر را تصاحب کنند. به همین خاطر نام این دوره سنی را مرحله ادیپال یا عقده ادیپ می‌گذارد. اصطلاحی که از گذشته‌های دور بیان می‌کند که پسران بیشتر به سمت مادر و دختران بیشتر به سمت پدر گرایش دارند، شاید تا حدودی با موضوع این مقاله و مفاهیم آن ارتباط داشته باشد. در ادامه به تعریف و بیان دلایل این احساسات و بررسی کامل عقده ادیپ خواهیم پرداخت.

منبع: عقده ادیپ چیست

شماره مرکز مشاوره

ادامه مطلب...